Jumat, 26 Februari 2016

Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori adalah

Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori  adalah  suatu asas UU dimana jika ada 2 UU yang mengatur objek yang sama maka UU yang lebih tinggi yang berlaku sedangaka UU yang lebih rendah tidak mengikat.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar